• Vertrouwenscontactpersonen (VCP-ers) SC Millingen en DKV ODIO

  6 dec 2021
 • Beste leden van SC Millingen en ODIO,

  In juni 2021 zijn jullie voor de 1e keer geïnformeerd over de initiatieven die onze beide verenigingen samen ontplooien om te komen tot / zorgen voor een veilige sportomgeving.

  Deze veilige sportomgeving moet gelden voor sporters en vrijwilligers van de beide verenigingen, maar ook voor de bezoekers van onze accommodatie.

  Een werkgroep is achter de schermen actief om het e.e.a. definitieve vormen te geven. Daar komt, zo weten wij inmiddels, veel bij kijken.

  Het traject kent veel overlegmomenten met diverse instanties zoals bijvoorbeeld NOC*NSF, de beide sportbonden KNVB en KNKV, maar ook met zusterverenigingen. Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen gaan we uiterst zorgvuldig te werk.

  In de persoon van Femke van Kuijk en Alex Janssen hebben wij inmiddels 2 officieel door het NOC*NSF gecertificeerde Vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) in ons midden.

  Femke en Alex zijn op dit moment het aanspreekpunt voor onze beide verenigingen. Mogelijk dat we in de toekomst nog besluiten om de huidige 2 VCP’ers vanuit Odio uit te breiden met een 3e persoon. Als dit actueel wordt zullen wij jullie daarover vanzelfsprekend informeren.  

  Tot slot willen de beide VCP’ers zich nog even kort aan jullie voorstellen.

  Namens de Werkgroep VCP voor SC Millingen en Odio
  Henri Janssen
  Bestuurslid Fairplay & Arbitrage
  SC Millingen

  Wij stellen ons  voor …….

                                          

  Mijn naam is Femke van Kuijk. Ik ben 45 jaar en woon al bijna 20 jaar met Martijn en onze twee kinderen Lonne en Sil aan het hoofdveld van SC Millingen.

  Sinds 2021 ben ik, naast supporter van onze kinderen bij SC Millingen en sponsor van de kantine tijdens een gezellige derde helft, ook VCP voor beide verenigingen.

  Een serieuze taak met geduld, begrip en een luisterend oor voor alle leden. Samen met Alex Janssen voorzien wij beide verenigingen in een veilige omgeving waar alle grensoverschrijdend gedrag (GOG) (anoniem) gemeld kan en mag worden.

  Ik hoop uiteraard dat dat in de praktijk niet veel nodig zal zijn. Verder is het onze taak om preventief en informatief alle leden te voorzien van de kennis die we hebben en men zoveel mogelijk bewust te maken van gevolgen en consequenties van GOG.

  In het geval dat je gedrag ervaart wat voor jou onprettig of onveilig is, meld het dan bij een van ons. Wij gaan hier altijd serieus en integer mee om.

  Ik ben er niet voor de oplossing, maar wel de grootste horde om te nemen: het eerste aanspreekpunt. De eerste stap van de melding. Weet dat we een veilige omgeving zijn!

  Groeten,

  Femke van Kuijk

  Wij stellen ons  voor …….

                                            

  Ik ben Alex Janssen en woon vanaf 1975 in Millingen a/d Rijn.
  Vanaf die tijd ben ik bezig met het “Millingse” voetbal als leider, trainer, jeugdcoördinator  en vanaf 1990 als sportzorgmasseur.

  In 2011 werd ik voorzitter van de EHBO-vereniging Millingen / Kekerdom en ook EHBO-instructeur.
  Enige tijd terug heb ik de cursus vertrouwenscontactpersoon (VCP) gedaan om een veilige sportomgeving binnen onze verenigingen te creëren.
  Wanneer iemand grensoverschrijdend gedrag meemaakt of dit bij iemand ziet, of wanneer je iets meemaakt waarbij je jezelf niet prettig voelt, dan kun je dit melden bij de VCP.
  Dit kan, als je wilt, zelfs anoniem.
  De VCP is laagdrempelig en gaat serieus met jouw probleem om.

  Samen met Femke van Kuijk wil ik als VCP’er voor SC Millingen en Odio, zorgen voor een veilige sportomgeving waarin iedereen zich prettig voelt.