• Publicatie Jeugdcommissie

  19 jan 2022
 • Bestuur SC Millingen informeert.

  Betreft: Jeugd/ Jeugdcommissie/ Activiteiten

  Aan allen,

  Lodewijk Esser heeft te kennen gegeven te stoppen als voorzitter van TC Jeugd bij onze vereniging. In overleg met het hoofdbestuur heeft Alex Janssen aangegeven om de mogelijkheden te willen onderzoeken om een nieuwe jeugdcommissie samen te stellen. Wij willen als bestuur Alex Janssen hierin de ruimte geven en zullen nauw contact blijven houden met hem en waar nodig het proces aansturen en hierover communiceren. Tot die tijd blijft Lodewijk e.e.a. aansturen.

  De nieuw te vormen Jeugdcommissie krijgt een voetbaltak en een activiteitentak. Doelstellingen o.a.:   1) Een volwaardige afdeling vormen waarin TC Jeugd, JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) en supportersvereniging hun krachten zullen bundelen.                                                                        2) Een voorzitter Jeugdcommissie benoemen die ook zitting zal hebben in het hoofdbestuur.                3) De Jeugdcommissie gaat op zoek naar co√∂rdinatoren voor TC jeugd die nauw zullen samenwerken met onze jeugdtrainers om samen het Technisch Jeugd Beleidsplan op te stellen, te implementeren en waar nodig bij te sturen.                                                                                                               4) Een JAC vormen die voor de nodige activiteiten rondom het voetbal zal zorgen om daarmee de binding met onze vereniging te versterken.                                                                                     5) Een sportklimaat realiseren waarbinnen wederzijds respect, plezier in het voetbal en ontwikkeling vooropstaan.                                                                                                                               6) Een nauwe samenwerking tussen TC Jeugd en TC Senioren op het gebied van doorstroming jeugd richting senioren en ontwikkeling talenten richting selectie.

  Alex Janssen zal in eerste instantie hiermee aan de slag gaan en de vorderingen en ontwikkelingen frequent met het hoofdbestuur bespreken. Wij wensen Alex en alle betrokkenen binnen de jeugdafdeling succes.

  Namens het bestuur van SC Millingen

  Alex ten Westeneind                                                                                                            Voorzitter