Jaarvergadering seizoen 2016-2017

Volgens de statuten van SC Millingen dient de jaarvergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar plaats te vinden; voor het boekjaar 1 juli 2016 – 30 juni 2017 derhalve uiterlijk 31 december 2017.Op dit moment spelen er diverse zwaarwegende zaken waardoor het bestuur de wens heeft om de jaarvergadering uit te stellen tot 2 maart 2018.Hiervoor is formeel de goedkeuring van de algemene vergadering nodig. Om de algemene vergadering nog voor 31 december 2017 alleen bij elkaar te laten komen voor het verkrijgen van uitstel van de jaarvergadering tot 2 maart 2018 gaat ons als bestuur eigenlijk te ver. Derhalve zullen wij voor aanvang van de vergadering op 2 maart 2018 een formeel verzoek doen aan de dan aanwezigen met goedkeuring tot verlenging van de termijn tot 9 maanden na einde boekjaar. 

De zaken waar wij ons als bestuur de komende maanden nader over willen beraden zijn- de uitgaven aan de huur van accommodatie en de velden- en daarmee samenhangend het toekomstige groot onderhoud van accommodatie en velden- en de mogelijke financiële consequenties hiervan voor de vereniging en haar leden.Met zowel de huur als het groot onderhoud zijn dermate grote bedragen gemoeid dat wij ons als bestuur genoodzaakt zien om hierover in overleg te gaan met de betrokken partijen. Mede gelet op de huidige inkomsten en overige uitgaven van de vereniging willen wij als bestuur een gedegen plan maken om te voorkomen dat de vereniging op afzienbare termijn in financiële problemen komt. 

Wij gaan als bestuur ervanuit dat u onze beslissing tot uitstel van de jaarvergadering kunt respecteren en anders horen wij dat graag van u via email op secretaris@scmillingen.nl .

Namens het bestuur,

Jan Scholtens
Voorzitter SC Millingen 
 • Map
 • Voetbalvereniging SC Millingen
  Terrein: Sportpark "De Hove"
  Hoefseweg 21 GEEN BRIEVENBUS
  6566 WP Millingen aan de Rijn
  T 0481 431 566

  Postadres
  Postbus 107
  6566 ZH Millingen aan de Rijn