Informatie-avond Walking Football & More

De VAM (Voetbal Academie Millingen en onderdeel van SC Millingen) heeft in samenwerking
met de gemeente Berg en Dal, ervaringsdeskundigen van Old Stars bij NEC en SV Juliana
en de GGZ de activiteit Walking Football & More opgezet. Medio 2018 gaan wij van start en
de bedoeling is, dat vitale ouderen vanaf circa 55 jaar hieraan kunnen deelnemen.
Walking Football & More wordt u aangeboden en houdt vooral in, dat er voetbal gespeeld wordt zonder te rennen. Maar ook alternatieve activiteiten zoals Nordic Walking, Sportief Wandelen, Bootcamp Senior of een combinatie hiervan zijn mogelijk.
Wat is er leuker dan met elkaar op een nader af te spreken dag en tijdstip een balletje te trappen
en een leuke tijd en gezelligheid samen te hebben.
Wij begrijpen heel goed, dat Walking Football & More uw interesse oproept, maar dat u toch nog
wat vragen heeft en nadere toelichting wil.
Speciaal daarvoor wordt een informatieavond georganiseerd op maandag 28 mei in ons clubhuis
op Sportpark De Hove in Millingen aan de Rijn. Aanvang is om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur.
Daarnaast willen wij ook op een verantwoorde manier met u gaan bewegen en zullen wij u de mogelijkheid bieden zich te onderwerpen aan een fitheidstest.
Deze fitheidstest zal gehouden worden op maandag 4 juni (1 week later), ook op ons Sportpark.

Informatieavond: Maandag 28 mei 2018 Aanvang: 19.30 uur, Einde: circa 20.45 uur
Fitheidstest:         Maandag 4 juni 2018   Aanvang: 16.00 uur, Einde: 20.00 uur 
                               Per sessie circa 1,5 uur benodigd inclusief adviesgesprek

Om enigszins te weten waar wij aan toe zijn qua interesse en opkomst tijdens de informatie-avond
op maandag 28 mei vragen wij u vriendelijk uzelf op te geven via vam@scmillingen.nl.
Op de Informatie-avond zullen wij dan tevens vragen u op te geven voor de fitheidstest en zullen
wij dag en tijdstip met u vaststellen voor de 1e sessie.

Voor verdere vragen, informatie of aanmelding kunt terecht bij Marc-Jan Schenning, 06-14992849
of mail naar vam@scmillingen.nl

Met sportieve groet, Marc-Jan Schenning (Coördinator VAM)


 • Map
 • Voetbalvereniging SC Millingen
  Terrein: Sportpark "De Hove"
  Hoefseweg 21 GEEN BRIEVENBUS
  6566 WP Millingen aan de Rijn
  T 0481 431 566

  Postadres
  Postbus 107
  6566 ZH Millingen aan de Rijn