Algemene Ledenvergadering SC Millingen
                     

Het bestuur van SC Millingen nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op 

                                                         vrijdag 1 november 2019

in de kantine van ons clubhuis. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Stemgerechtigd zijn alleen leden 18 jaar en ouder.

Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Tot dan.Met sportieve groeten,


Bestuur SC Millingen


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda Algemene Ledenvergadering                                                       
1 November 2019 – Aanvang: 20.00 uur                                               
Locatie: Clubhuis op Sportpark ‘De Hove’

 

1.      Opening 

2.      Verzoek tot goedkeuring samenstelling huidig bestuur en vaststellen schema van aftreden en
         herkiesbaarheid

3.      Vaststelling agenda van deze vergadering en goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering
         8 februari  2019

4.     Jaarverslag bestuur seizoen 2018/2019

5.     Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2018/2019. 

6.     Verslag van kascontrole-commissie

7.     Vaststelling van de balans per 30 juni 2019 en de staat van baten en lasten over seizoen 
        2018/2019

8.     Begroting seizoen 2019/2020 en vaststelling begroting seizoen 2019/2020

9.     Vaststelling van de contributies seizoen 2019/2020 

10.   Rondvraag

11.   Afsluiting


 • Map
 • Voetbalvereniging SC Millingen
  Terrein: Sportpark "De Hove"
  Hoefseweg 21 GEEN BRIEVENBUS
  6566 WP Millingen aan de Rijn
  T 0481 431 566

  Postadres
  Postbus 107
  6566 ZH Millingen aan de Rijn