• wijzigingsformulier ledenadministratie

    Dit formulier alleen gebruiken voor het doorgeven van wijziging bankrekeningnummer en voor eventuele overige vragen over de contributie-inning. Alle andere vragen gaarne naar de ledenadministratie.