• Bijzondere Algemene Ledenvergadering SC Millingen en ODIO maandag 13 maart

  4 mrt 2023
 • Zoals u misschien al weet is er sprake van een geplande fusie tussen Sportclub

  Millingen en dames korfbalvereniging ODIO. Ondertussen is er een werkgroep
  gestart om te kijken hoe we een eventuele fusie het beste kunnen vormgeven.
  Nu zijn we samen met de werkgroep op het punt aangekomen om u als lid hier
  verder over te informeren en u toestemming te laten geven. Dit doen we door
  middel van een gezamenlijke bijzondere algemene ledenvergadering.
  Deze bijzondere algemene ledenvergadering van Sportclub Millingen en
  korfbalvereniging ODIO wordt gehouden op maandag 13 maart 2023 om 19.30
  uur in de kantine van het clubgebouw op het sportpark de Hove.
  U bent van harte uitgenodigd om de bijzondere algemene ledenvergadering bij
  te wonen. Wij zouden een grote opkomst (leden van 18 jaar en ouder) heel erg
  op prijs stellen. Op deze vergadering is namelijk sprake van stemrecht. Is 2/3
  van de stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan is de eerste vergadering
  jammer genoeg niet geldig. Dit willen wij voorkomen. Bent u verhinderd, dan
  komt uw stem dus helaas te vervallen.
  Wij zien u graag op 13 maart om 19.30 uur, want elke stem telt!
  Bent u door een bepaalde reden jammer genoeg verhinderd? Laat dit voor de
  spelende leden dan zo veel mogelijk weten aan de leider/trainer in het eigen
  team.
  Met sportieve groet,
  Besturen van SC Millingen en ODIO