• Bestuurlijk nieuws SC Millingen

  8 aug 2022
 • BESTUREN………..EEN UITDAGING VOOR JOU????

  Per 1 juli jl. hebben een aantal bestuursleden om diverse redenen besloten om hun functie als bestuurslid neer te leggen.

  Het betreft Alex ten Westeneind als voorzitter, Theo Driessen als secretaris en Paul Hansen als bestuurslid Sponsorzaken.

  Een gevoelige aderlating dus. Bij deze roepen wij leden en niet-leden op, om bij interesse voor een van deze functies, dit kenbaar te maken via het mailadres: secretaris@scmillingen.nl        

  Tevens zal het bestuur, in hun ogen, potentiële kandidaten polsen voor een van deze bestuursfuncties. Mocht u een goede kandidaat weten meldt dat via bovenstaand mailadres.

  Alle mailadressen van de gestopte bestuursleden blijven actief en worden gelezen. Uw begrip als een reactie iets langer mocht duren.  

  De resterende bestuursleden hebben op dit moment iemand bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur van SC Millingen. Marjolein Tissen zal vanaf 1 juli in het bestuur meedraaien.

  Zo kan zij alvast een kijkje nemen in de “keuken” van SC Millingen en zich zo breed mogelijk oriënteren welke bestuursfunctie zij in de toekomst wil gaan vervullen. Marjolein is vanuit haar persoonlijke interesse en achtergrond geïnteresseerd in de functie van voorzitter.

  Wij wensen Marjolein langs deze weg alvast veel plezier en succes bij SC Millingen.

  In de bestuursvergadering van juli jl. is besloten om de functie bestuurslid Jeugdzaken toe te voegen als bestuursfunctie. Voorlopig zal Alex Janssen deze bestuursfunctie invullen waardoor er nu zowel vanuit TC Jeugd als TC Senioren een vertegenwoordiger in het bestuur aanwezig is.  

  Onderstaand overzicht van alle bestuursfuncties en huidige bestuursleden per 1 augustus 2022:

  Voorzitter: functie vacant

  Penningmeester: Toon Wolsing

  Secretaris: functie vacant

  Algemene Zaken: Jan IJsvelt

  Fairplay & Arbitragezaken: Henri Janssen

  TZ Senioren: Marc Jan Schenning

  Sponsorzaken: functie vacant

  Jeugdzaken: Alex Janssen

  Marjolein Tissen

  Bestuur SC Millingen