• Aankondiging nieuwe voorzitter SC Millingen

  27 feb 2024
 • Hallo Leden SC Millingen,

   Er is heel goed nieuws aan het front en wel het heuglijke feit dat we een nieuwe voorzitter mogen verwelkomen bij SC Millingen.

  Na meerdere gesprekken met de nieuwe voorzitter gehad te hebben staan wij als bestuur volledig achter deze beslissing.

  Gijs Klein is de man die zich hiervoor heeft aangemeld. Hij kent de klappen van de zweep.

  Officieel zal Gijs Klein nog in de eerstvolgende ALV door de leden gekozen moeten worden.

  Tot aan deze benoeming zal Gijs echter wel al de taken behorende bij het voorzitterschap op ad-interim basis voor zijn rekening nemen.

  Hieronder een voorstel stukje van Gijs.

   

  De tweede ronde!

   Na een eerdere periode van zes jaar heb ik, in goed overleg met het bestuur , de handschoen weer opgenomen…voorzitter van SC Millingen. Ook nu weer vind ik het een eer om dat te mogen zijn. Het is nog altijd een mooie vereniging in een fijn dorp. Als buitenstaander, ook na ruim dertig jaar in de polder, voel ik mij hier meer dan thuis.

   Zojuist noemde ik dat een en ander in goed overleg is gegaan met het bestuur. Dat goede overleg ging vooral over de uitdagingen waar de club voor staat. De aanstaande fusie met Odio, uitdagingen rond vrijwilligerstaken, instandhouding van het sportpark op lange termijn...…….uitdagingen genoeg!

   Maar zoals gezegd, het is een eer om voorzitter te mogen zijn van deze vereniging en ja, we zullen het samen moeten doen. De ambitie is om de club klaar te maken voor de toekomst zonder het hier en nu te vergeten! Bij deze vraag ik dan ook aan iedereen die de club een warm hart toedraagt om mee te doen met het laten ‘draaien’ van zo’n mooie club……..we komen bij jullie op de lijn!!!

   Groet Gijs Klein

   

  Namens bestuur SC Millingen