Uitstel Jaarvergadering SC Millingen

                                                                                                     Millingen aan de Rijn 12.11.2020

Beste (rustende) leden van SCM

De donkere dagen zijn weer aangebroken. Vaak ook een periode van gezelligheid en samenzijn.
Maar dit jaar is alles anders. Helaas gooit “Corona” behoorlijk roet in het eten. Wij hopen dat jullie gezond blijven en mocht het virus je toch treffen dat het vooral mild verloopt. Het zijn onzekere tijden.
Laten wij hopen dat alle maatregelen effect hebben, en er snel een vaccin komt zodat wij elkaar weer kunnen gaan treffen op ons sportpark.
Normaal zouden wij rond deze tijd de jaarvergadering beleggen. Wij hebben binnen het bestuur gekeken naar opties. Digitaal lijkt ons hiervoor nu geen alternatief. Temeer daar wij graag het wel en wee van onze club live met onze leden delen. 
Vanuit het bestuur vragen wij daarom om begrip voor het uitstellen van de jaarvergadering.

Ook wij volgen de ontwikkelingen op de voet, en zullen zodra het mogelijk is de jaarvergadering in 2021 organiseren.

Tijdens de jaarvergadering wordt altijd ook de financiële positie van de vereniging toegelicht. 
Op deze plaats willen wij alvast een korte toelichting geven op de huidige financiële positie van de vereniging. 

Het is waarschijnlijk overbodig om te vermelden maar ook onze vereniging loopt door het stil liggen van de competitie en de sluiting van de kantine veel inkomsten mis. 
En juist de kantine is één van de grootste inkomstenbronnen van onze vereniging. 

Door gebruik te maken van de ondersteuning die de overheid biedt en door kritisch te kijken naar de uitgaven en deze zoveel als mogelijk te beperken kan de vereniging de komende tijd aan haar financiële verplichtingen blijven voldoen. 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je ons natuurlijk altijd tussentijds benaderen.

Zodra de maatregelen aanleiding zijn voor versoepeling op en rond ons sportpark informeren wij jullie natuurlijk direct.

Wij hopen iedereen in 2021 weer te kunnen ontvangen op ons sportpark! 

Bestuur SC Millingen
 • Map
 • Voetbalvereniging SC Millingen
  Terrein: Sportpark "De Hove"
  Hoefseweg 21 GEEN BRIEVENBUS
  6566 WP Millingen aan de Rijn
  T 0481 431 566

  Postadres
  Postbus 107
  6566 ZH Millingen aan de Rijn