Intentieverklaring

                              

Millingen aan de Rijn, maart 2021

Belangrijke oproep aan de leden van korfbal vereniging ODIO en voetbal vereniging                
SC Millingen.

Graag komen wij met onze leden in contact om SAMEN mee te denken over onze toekomst. Uiteindelijk zijn jullie, leden, het kloppende hart van de vereniging.                
Voetbalvereniging SC Millingen en korfbalvereniging ODIO willen graag op korte termijn een verregaande samenwerking en eventuele fusie verkennen. Hiervoor ondertekenden beide voorzitters deze week een intentieverklaring.

Beide verenigingen delen het gezamenlijke clubgebouw inmiddels sinds 2014.  Met de constatering dat er al veel overlap zit kwam dit onderwerp van een verregaande samenwerking en eventuele fusie in een stroomversnelling. Op veel fronten wordt er al nauw samengewerkt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het sponsorteam, vrijwilligers kantine, de kick-off dag, en de Rabobank Clubkas campagne. Door deze samenwerking tussen beide verenigingen is een mogelijke fusie een logische vervolgstap. Dit maakt de eenheid intern en extern nog duidelijker voor iedereen en zal voor meer harmonie zorgen binnen de geledingen.
Door de handen ineen te slaan, zouden beide clubs een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Eén gecombineerde sportvereniging voor voetbal en korfbal in Millingen met veel leden, een stabiele basis voor de jeugd, een gezonde financiële huishouding en een breder arsenaal aan vrijwilligers.
Sporten doen we met elkaar en delen zo de lasten en vooral de lusten, laten beide voorzitters weten. Voor beide takken is er een gezonde ambitie om op sportief vlak maximaal te presteren. De basis is en blijft om voor onze leden een gezonde plek te bieden voor sport op een goed niveau waarbij ook gezelligheid en verbondenheid een grote rol speelt.

Beide verenigingen zijn goed geworteld in de samenleving en zien kansen om door een verregaande samenwerking en eventuele fusie dit te versterken.  Daarnaast, en niet minder belangrijk, willen we ook het recreatieve voetbal en korfbal goed op de kaart zetten, in al zijn belevingsvormen.

Inspraak voor leden.
Nu de intentie is uitgesproken, gaan op de achtergrond beide clubs gezamenlijk de mogelijkheden verder onderzoeken. Overleg met de leden waarbij ideeën, suggesties en input van harte welkom zijn. Op deze wijze kunnen wij werken aan een gezamenlijk plan.
Belangrijk voor de leden: voordat een samengaan überhaupt mogelijk is, moeten de leden van beide verenigingen hun fiat geven tijdens een ledenvergadering.  Afhankelijk hoe de huidige “coronacrisis” zich verder ontwikkeld zullen beide verenigingen in goed overleg een geschikt moment zoeken.  Bij aanhoudende maatregelen vanuit de overheid zoeken wij mogelijk naar alternatieven.
De leden hebben het laatste woord. Zonder draagvlak zal het niet lukken!


Voorzitter ODIO – Annemiek Cronenberg          Voorzitter SC Millingen / Alex ten Westeneind                
 • Map
 • Voetbalvereniging SC Millingen
  Terrein: Sportpark "De Hove"
  Hoefseweg 21 GEEN BRIEVENBUS
  6566 WP Millingen aan de Rijn
  T 0481 431 566

  Postadres
  Postbus 107
  6566 ZH Millingen aan de Rijn