Corona Protocol SC Millingen(update 1-10 2020)

SC Millingen doet haar uiterste best om aan alle veiligheidsmaatregelen te voldoen. Echter het is ook de verantwoordelijkheid van elke speler/ouder/trainer om zich aan alle maatregelen te houden. Lees alle maatregelen dus goed door en gedraag je hier naar!!!

Algemene basisregels
1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
3. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten);
4. Vermijd drukte zoveel als mogelijk;
5. Was vaak je handen.

Spelers, trainers en begeleiders
1. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
2. Pak de bal zo min mogelijk in je handen, tenzij je keepershandschoenen aan hebt;
3. Neem zoveel mogelijk je eigen bidon mee om uit te drinken;
4. Kleed je zoveel mogelijk alvast thuis om;
5. Zorg dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact
    hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment / tijdens een wissel;
6. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een
    normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.
7. Voorafgaand, tijdens rustmomenten, langs de lijn en na afloop van de sportbeoefening dienen
    sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de
    kleedkamers, de dug-outs en in de kantines;
8. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige)
    beoefening/begeleiding van de sport.
9. Na afloop van je training / wedstrijd / vrijwilligerstaak verlaat je zo spoedig mogelijk het
    sportpark.Toeschouwers
1. Toeschouwers zijn vanaf 29 september niet welkom op het sportpark De Hove.

   1.1. Alleen personen met een functie rondom de wedstrijden en trainingen mogen het sportpark
           betreden. Dus GEEN toegang voor ouders en toeschouwers. Uitsluitend voetballers, trainers,
           leiders, scheidsrechters, grensrechters, verzorgers, chauffeurs (zie punt 1.2),
           wedstrijdsecretariaat, ontvangstgroep, terreinmeesters, huismeesters en bestuursleden
           hebben toegang tot sportpark De Hove. Toegang alleen mogelijk via de poort aan de
           Hoefseweg. De poort aan Heerbaan blijft gesloten.

   1.2. Als chauffeur bij wedstrijden tegen teams van SC Millingen van jeugdleden tot en met 17 jaar
          vallen de benodigde chauffeurs van de bezoekende vereniging onder de teambegeleiding en
          zijn dus welkom op het sportpark. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en
          mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Per bezoekend team vragen wij u om het aantal
          chauffeurs te beperken tot het noodzakelijke aantal en niet met meer auto’s / chauffeurs te
          komen dan echt nodig.

    1.3. Als chauffeur van leden van SC Millingen tot en met 17 jaar bij trainingen en / of
           thuiswedstrijden valt u onder de toeschouwers en bent u niet welkom op het sportpark.

2. Voor degenen die wel aanwezig mogen zijn: volg altijd de aanwijzingen op van de
     organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders, coördinatoren en bestuursleden;
3.  Ook nu blijft gelden: vermijd drukte en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Kleedlokalen, toiletten en douches
1. Kleedlokalen en toiletten op begane grond zijn geopend;
2. Douchen is toegestaan en we gaan er dan ook vanuit dat iedereen hier gebruik van maakt. In de
    kleedlokalen dient door personen > 18 jaar minimaal 1,5 meter afstand tot een ander gehouden te
   worden. Concreet betekent dit:
      1.Jeugd t/m 017 kan met het hele team tegelijkertijd in 1 lokaal en samen gebruik maken van de
          douches;
       2. Jeugd 019 en senioren kunnen niet gezamenlijk in 1 lokaal en SC Millingen heeft niet altijd de
            mogelijkheid om voor 2 lokalen per team te zorgen. Mogelijk moet er dus in 2 groepen
            gebruik gemaakt worden van de kleedlokalen. Neem je verantwoordelijkheid als team en
            stem dit samen met de trainer/leider af;
       3.  Bij 08 en 09 gaan vaak nog ouders/begeleiders mee om te helpen bij het omkleden. We
            vragen waar mogelijk dit zo veel mogelijk te beperken. Alle volwassenen dienen 1,5 meter
            afstand tot elkaar te houden. Dit betekent dat er in groepen gebruik van de lokalen gemaakt
            moet worden. Omdat we begrijpen dat dit niet altijd werkbaar is, is het tot nader order
            toegestaan voor spelers van 08 en 09 om niet te douchen.

Kantine
1. De kantine is gesloten vanaf 29 september.
De cursussen van de EHBO en de danslessen van Wendy’s Way in de kantine vinden wel gewoon doorgang. Hierbij worden de coronaregels in acht genomen.
Ook gedurende deze activiteiten is de bar gesloten.

Aanvullen maatregelen
1. Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe
    inzichten en of gewijzigde regelgeving vanuit RIVM en overheid.

Vragen
Ondanks dat bovenstaande zorgvuldig is samengesteld, kan het natuurlijk zijn dat er vragen naar voren komen. Het is complexe materie en er zijn veel regels en adviezen vanuit de diverse betrokken partijen (RIVM, de overheid, KNVB, NOC-NSF, etc). De afzonderlijke coronaprotocollen van de KNVB (https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen) bevatten (nog) meer details en kunnen eventuele vragen beantwoorden. 
Indien er alsnog onduidelijkheden en/of vragen zijn met betrekking tot het bovenstaande kun je een e-mail te sturen naar:  secretaris@scmillingen.nl

ALLE AFSPRAKEN ZIJN OOK TE VINDEN OP EN ROND DE GEBOUWEN, DE VELDEN, OP FACEEBOKK EN OP ONZE WEBSITE!!
LEES DEZE S.V.P.In zijn algemeenheid geldt voor het hele protocol:
De vereniging en de vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet naleven van het protocol en eventuele risico’s die daaruit kunnen voortvloeien.

Millingen aan de Rijn 1 oktober 2020
Bestuur SC Millingen


 • Map
 • Voetbalvereniging SC Millingen
  Terrein: Sportpark "De Hove"
  Hoefseweg 21 GEEN BRIEVENBUS
  6566 WP Millingen aan de Rijn
  T 0481 431 566

  Postadres
  Postbus 107
  6566 ZH Millingen aan de Rijn