Berichtgeving Algemene Ledenvergadering

    

Alge
mene Ledenvergadering SC Millingen                                                        

Het bestuur is afgelopen zondag bij elkaar geweest om de nieuwe situatie te bespreken.
De Corona maatregelen bieden weliswaar enige ruimte maar toch hebben wij besloten de ALV uit te stellen totdat er maximale ruimte is voor iedereen om deze bij te wonen.
Wij willen n.l. iedereen, zonder beperking, in de gelegenheid stellen de ALV bij te wonen. Vandaar onze keuze om de ALV voorlopig uit te stellen.
Van de gelegenheid maken wij wel gebruik om u via deze weg te informeren over een aantal punten die ook u wellicht bezighouden.

Vanuit het bestuur is niemand aftredend en blijft het bestuur in de huidige bezetting aan.
Financieel is de vereniging gezond. Op basis van de nu bekende omstandigheden zijn er op korte en middellange termijn geen problemen te verwachten. Mede door het feit dat sponsoren ons zijn blijven steunen en onze leden de contributie zijn blijven betalen! Daarvoor onze dank aan allen die bijgedragen hebben.
Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor seizoen  2021-2022 niet te verhogen. Zo ook zullen de consumptieprijzen hetzelfde blijven.

SC Millingen heeft momenteel te maken met een verloop van actief spelende leden. Met name het aantal jeugdelftallen is de laatste jaren fors geslonken. Helaas heeft ook het meiden-elftal zich terug moeten trekken uit de competitie. Dat is voor de meiden die wel willen blijven spelen bijzonder vervelend. Ondanks inspanningen vanuit de club hebben wij dit gat niet kunnen dichten.

Op het gebied van vrijwilligers zijn er de nodige zorgen. Op meerdere plaatsten binnen de vereniging vallen gaten in de bezetting. En dat is merkbaar op en rondom de velden.
Wij doen dan ook een dringend beroep om u aan te melden als vrijwilliger. Ouders, opa’s, oma’s, eenieder kan zijn of haar steentje bij dragen aan de club. Ken je iemand in jouw omgeving die weliswaar geen directe verbinding heeft met de club maar wel wat zou willen doen? Graag zelfs.
Stuur een mail naar: secretaris@scmillingen.nl  en wij nemen contact met hem/haar op.

Een andere zorg is de verruwing die wij zien op en rondom de velden. De incidenten lijken toe te nemen. En dat is een oprechte zorg. Bij deze wil ik u als betrokken leden, ouders, bezoekers, en wie dan ook, vragen om u op ons sportterrein fatsoenlijk te gedragen.
Vrijwilligers doen meer dan hun best om alles met een onderbezetting draaiende te houden. Wij rekenen op uw begrip en doen een beroep op u.
Elk team heeft leiders en trainers, die zijn verantwoordelijk voor het team. Staat u daar bij stil en laat commentaar achterwege! Een dringend verzoek. Wij zullen waakzaam zijn en bij ernstige verstoringen of incidenten maatregelen treffen.

RESPECT
voor elkaar!
Dat blijft de basis voor een gezonde en fijne sportomgeving.

Namens het Bestuur

Voorzitter,
 
Alex ten Westeneind
 • Map
 • Voetbalvereniging SC Millingen
  Terrein: Sportpark "De Hove"
  Hoefseweg 21 GEEN BRIEVENBUS
  6566 WP Millingen aan de Rijn
  T 0481 431 566

  Postadres
  Postbus 107
  6566 ZH Millingen aan de Rijn